Oprogramowanie - System "IS2000"

System IS2000 obsługuje dowolną ilość magazynów. Może rejestrować sprzedaż towarów, opakowań oraz usług. Obrót magazynowy ewidencjonowany jest dokumentami magazynowymi bez potrzeby wystawiania dokumentów księgowych. Rejestrację dokumentów magazynowych i księgowych można wykonywać z klawiatury, bez użycia komputerowej myszy, co znacznie poprawia ergonomię oraz szybkość pracy. Posiada rozbudowane funkcje logistyczne (kompletacja, weryfikacja, spedycja). System IS2000 zintegrowany jest z systemem IS-FK.

System IS2000 składa się z 8 modułów, tj. modułu kartotek, modułu obrotu, modułu kas i banków, modułu księgowości, modułu analiz, modułu zleceń i zamówień, moduł eksportu danych (w tym do Symfonii) i modułu administracji systemem. W ramach tychże modułów użytkownicy systemu IS2000 mają do dyspozycji poniższe funkcjonalności:

 • obsługę kartoteki: towarowej, odbiorców, dostawców towarów handlowych, innych dostawców,
 • obsługę wielu magazynów,
 • definiowanie struktury własnego indeksu towarowego,
 • obsługę niezbędnych słowników, np.: stawek VAT, jednostek miary, grup celnych itp.,
 • obsługę dokumentów magazynowych takich jak: PZ, WZ, MM, RW, PW, LN, PK, ZW, ZD,
 • obsługę dokumentów księgowych takich jak: FV, FK, PR z rozbudowanym systemem stosowania upustów,
 • fiskalizacje obrotu towarowego na drukarce fiskalnej,
 • rejestrację dokumentów kasowo-bankowych dla wszystkich zdarzeń gospodarczych w firmie,
 • rejestry VAT,
 • zestawienia dokumentów magazynowych i księgowych,
 • zestawienia płatności, wezwanie do zapłaty, noty odsetkowe,
 • analiza obrotów w/g asortymentu i w/g odbiorcy w róznych przekrojach, rankingach,
 • obsługę promocji sprzedaży towarów,
 • obsługę zleceń i rezerwacji odbiorców,
 • logistykę (kompletacja, spedycja towarów ....),
 • tworzenie zamówień do dostawców na podstawie wielkości sprzedaży, zleceń, rezerwacji i okresu obrotu,
 • eksport danych o sprzedaży, operacjach kasowo-bankowych, kartotece towarowej i kontrahentach,
 • ustalenie dla użytkownika systemu upoważnień na wykonanie określonej operacji (np. zmiana cen sprzedaży, zmiana warunków płatności, sprzedaży powyżej limitu zadłużenia itp.),
 • obsługę numeracji dokumentów globalną lub "na magazyn",
 • ustalenie dla użytkownika systemu symboli magazynów, które może obsługiwać,
 • ustalenie dla użytkownika systemu numerów kas i banków, które może obsługiwać,
 • ustalenie dla użytkownika systemu poziomu uprawnień do menu systemu.


Galeria zrzutów ekranu z Systemu IS2000