Oprogramowanie - System "IS2000"

Wersja do wydruku

System IS2000 obsługuje dowolną ilość magazynów. Może rejestrować sprzedaż towarów, opakowań oraz usług. Obrót magazynowy ewidencjonowany jest dokumentami magazynowymi bez potrzeby wystawiania dokumentów księgowych. Rejestrację dokumentów magazynowych i księgowych można wykonywać z klawiatury, bez użycia komputerowej myszy, co znacznie poprawia ergonomię oraz szybkość pracy. Posiada rozbudowane funkcje logistyczne (kompletacja, weryfikacja, spedycja). System IS2000 zintegrowany jest z systemem IS-FK.

System IS2000 składa się z 8 modułów, tj. modułu kartotek, modułu obrotu, modułu kas i banków, modułu księgowości, modułu analiz, modułu zleceń i zamówień, moduł eksportu danych (w tym do Symfonii) i modułu administracji systemem. W ramach tychże modułów użytkownicy systemu IS2000 mają do dyspozycji poniższe funkcjonalności:

 • obsługę kartoteki: towarowej, odbiorców, dostawców towarów handlowych, innych dostawców,
 • obsługę wielu magazynów,
 • definiowanie struktury własnego indeksu towarowego,
 • obsługę niezbędnych słowników, np.: stawek VAT, jednostek miary, grup celnych itp.,
 • obsługę dokumentów magazynowych takich jak: PZ, WZ, MM, RW, PW, LN, PK, ZW, ZD,
 • obsługę dokumentów księgowych takich jak: FV, FK, PR z rozbudowanym systemem stosowania upustów,
 • fiskalizacje obrotu towarowego na drukarce fiskalnej,
 • rejestrację dokumentów kasowo-bankowych dla wszystkich zdarzeń gospodarczych w firmie,
 • rejestry VAT,
 • zestawienia dokumentów magazynowych i księgowych,
 • zestawienia płatności, wezwanie do zapłaty, noty odsetkowe,
 • analiza obrotów w/g asortymentu i w/g odbiorcy w róznych przekrojach, rankingach,
 • obsługę promocji sprzedaży towarów,
 • obsługę zleceń i rezerwacji odbiorców,
 • logistykę (kompletacja, spedycja towarów ....),
 • tworzenie zamówień do dostawców na podstawie wielkości sprzedaży, zleceń, rezerwacji i okresu obrotu,
 • eksport danych o sprzedaży, operacjach kasowo-bankowych, kartotece towarowej i kontrahentach,
 • ustalenie dla użytkownika systemu upoważnień na wykonanie określonej operacji (np. zmiana cen sprzedaży, zmiana warunków płatności, sprzedaży powyżej limitu zadłużenia itp.),
 • obsługę numeracji dokumentów globalną lub "na magazyn",
 • ustalenie dla użytkownika systemu symboli magazynów, które może obsługiwać,
 • ustalenie dla użytkownika systemu numerów kas i banków, które może obsługiwać,
 • ustalenie dla użytkownika systemu poziomu uprawnień do menu systemu.


Galeria zrzutów ekranu z Systemu IS2000