Oprogramownie - System internetowej obsługi studentów "eDziekanat"

eDziekanat zintegrowany jest z systemem obsługi uczelni niepublicznych "ZEUS", tj. wybrane dane bazy "ZEUS"-a są przekazywane do tego serwisu internetowego.Studenci przy użyciu przeglądarki internetowej uzyskują informacje o:

  • swoich postępach w nauce,
  • zobowiązaniach finansowych wobec uczelni,
  • wpłatach dokonanych na rzecz uczelni,
  • przyznanych stypendiach.

Oprócz tego integracja eDziekanatu z "ZEUS"-em pozwala przy użyciu tego serwisu, na przekazywanie przez studenta zleceń do Dziekanatu uczelni i kontrolowanie przez studenta statusu tego zlecenia. Również Dziekanat może wystawiać zlecenia dla studenta, np.: o uzpełnienie/aktualizację danych teleadresowych. Zlecenia mają swoje odzwierciedlenie w zapisach systemu "ZEUS". Wdrożenie eDziekanatu i funkcja wydruku karty okresowych osiągnięć studenta zaimplementowana w systemie "ZEUS" pozwala formalnie zrezygnować z tradycyjnych indeksów studenckich.