Oprogramowanie - System "IS-FK"

System IS-FK  może być zintegrowany poprzez moduł importu danych z systemem ZEUS lub systemem IS2000. Taka integracja pozwala na to by dane zdarzenie gospodarcze było rejestrowane tylko raz w jednym z systemów informatycznych w firmie a przetwarzane może być na różne sposoby w pozostałych systemach. IS-FK wykorzystywany w uczelni może mieć ustalony rok obrotowy za okres m-cy październik - wrzesień, tak jak trwa rok akademicki. IS-FK zarachowuje (zgodnie z ustawą o rachunkowości) do przychodów kwoty należne z tytułu czesnego bez względu na to czy zostały opłacone. Rejestrację dowodów księgowych można wykonywać z klawiatury, bez użycia myszy komputerowej, co znacznie poprawia ergonomię oraz szybkość pracy.

Użytkownicy systemu IS-FK mają do dyspozycji poniższe funkcjonalności:

 • rejestrację ręczną dowodów (rejestrowane są dowody w/g ręcznej dekretacji),
 • rejestrację automatyczną dowodów (w/g scenariuszy automatycznej dekretacji) z dokumentów importowanych, z systemu ZEUS, IS2000 czy też innych systemów,
 • zestawienie sald i obrotów (konta syntetyczne należności studentów w/g rodzaju i systemu studiów),
 • obroty analitycznie dla każdego studenta w odpowiednim zespole kont syntetycznych, określonych przez rodzaj i system studiów,
 • wydruk dziennika,
 • sprawozdania finansowe (dowolne, definiowane przez użytkownika systemu),
 • rozrachunki ręczne, rozrachunki automatyczne,
 • rejestry Vat,
 • defincje scenariuszy automatycznej dekretacji dowodów księgowych,
 • ustalenie dla użytkownika systemu zakresu kont, które może analizować,
 • ustalenie dla użytkownika systemu poziomu uprawnień do menu systemu.

 
Galeria zrzutów ekranu z Systemu IS-FK