Obsługa informatyczna firm

Usługi - Zarządzania projektami i procesami przepływu informacji (workflow)

Workflow to pojęcie określające sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami  biorącymi  udział  w  jej przetwarzaniu. W węższym sensie jest to określenie sposobu przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności.
 

Cennik - Usługi

W zależności od swoich potrzeb Zleceniodawca, może wybrać jeden z wariantów obsługi serwisowej, tj.:

Usługi - Serwis sprzętu

Serwis sprzętu realizujemy poprzez:

  • serwisowanie komputerów klasy PC
  • nadzorowanie procesu serwisu markowych serwerów, drukarek i urządzeń sieciowych
  • udostępnianie (na czas naprawy komputerów klasy PC) nieodpłatnie klientom z Trójmiasta sprzętu zastępczego

Oprócz tego doradzamy w zakresie modernizacji, rozbudowy infrastruktury sprzętu komputerowo-sieciowego oraz dostarczamy nowy sprzęt komputerowy w/g zamówienia.

Usługi

Oferujemy następujące usługi:

Oprócz tego instalujemy i nadzorujemy działanie oprogramowania użytkowego:

 
Subskrybuj RSS - Obsługa informatyczna firm