Obsługa informatyczna firm

Usługi - Zarządzania projektami i procesami przepływu informacji (workflow)

Workflow to pojęcie określające sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami  biorącymi  udział  w  jej przetwarzaniu. W węższym sensie jest to określenie sposobu przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności.
 

Cennik - Usługi

W zależności od swoich potrzeb Zleceniodawca, może wybrać jeden z wariantów obsługi serwisowej, tj.:

Usługi - Serwis sprzętu i inne usługi z zakresu IT

Serwis sprzętu i inne usługi z zakresu IT realizujemy poprzez:

  • doradztwo w zakresie modernizacji, rozbudowy infrastruktury sprzętu komputerowo-sieciowego

Usługi

Oferujemy następujące usługi:

Oprócz tego instalujemy i nadzorujemy działanie oprogramowania użytkowego:

 
Subskrybuj Obsługa informatyczna firm