Administracja serwerami Gdynia

Cennik - Usługi - Administracja siecią komputerową

Warunki wykonania wybranej usługi:

I. Administracja siecią komputerową w/g standardowych warunków

1. Czas wykonania usługi:

 • w dni robocze, w godz. 9-17

2. Miejsce wykonania usługi:

 • Trójmiasto

3. Zakres wykonywania usługi dla:

Cennik - Usługi - Instalacja i nadzór nad oprogramowaniem użytkowym

Warunki wykonania usugi

1. Czas wykonania usługi:

 • w/g ustaleń z Klientem.

2. Miejsce wykonania usługi:

 • w/g ustaleń z Klientem.

3. Zakres wykonania usługi:

 • w/g ustaleń z Klientem.

4. Koszt wykonania usługi:

 • negocjowany z Klientem.

Cennik - Usługi

W zależności od swoich potrzeb Zleceniodawca, może wybrać jeden z wariantów obsługi serwisowej, tj.:

Cennik - Usługi - Tworzenie stron internetowych WWW

Warunki wykonania usługi

1. Czas wykonania usługi:

 • w/g ustaleń z Klientem.

2. Miejsce wykonania usługi:

 • w siedzibie "Entercom".

3. Zakres wykonania usługi:

 • wybór firmy hostingowej,
 • rejestracja domeny,
 • uruchomienie strony w oparciu o system CMS Drupal,
 • integracja strony WWW z wyszukiwarkami internetowymi.

4. Koszt wykonania usługi:

Cennik - Usługi - Serwis sprzętu i inne usługi z zakresu IT

Warunki wykonywania usługi

1. Czas wykonania usługi:

 • w dni robocze, w godz. 9-17.

2. Miejsce wykonania usługi:

 • Trójmiasto.

3. Zakres wykonywania usługi:

 • w/g zlecenia Klienta.

4. Koszt wykonania usługi:

 •     za pierwszą, rozpoczętą godzinę usługi - 150 zł
 •     za każdą następną, rozpoczętą godzinę usługi - 120 zł
 •     za dojazd do Klienta poza Trójmiasto - 1 zł/km

Do w/w cen należy dodać podatek VAT w wysokości 23%.

Cennik - Usługi - Instalacja serwerów

Warunki wykonania usługi

1. Czas i miejsce wykonania usługi:

 • w/g ustaleń z Klientem.

2. Zakres wykonania usługi dla serwera aplikacji, kontrolera domeny z serwerem plików, serwera www, serwera poczty elektronicznej, serwera NAS i serwera VPN:

 • w/g szczegółowych ustaleń z Klientem.

3. Koszt wykonania usługi:

 • indywidualna wycena w zależności od ostatecznej konfiguracji

 

Usługi - Tworzenie stron internetowych WWW

Tworzenie stron internetowych WWW realizujemy poprzez:

 • wybór firmy, która opublikuje Twoja stronę WWW w sieci publicznej
 • nadzór nad procesem rejestracj firmowej domeny w instytucjach świadczących takie usługi
 • uruchomienie strony w oparciu o system CMS Drupal, który umożliwia pracownikom samodzielne modyfikowanie treści na stronie
 • integrację firmowej WWW z wyszukiwarkami internetowymi

 

Strony

 
Subskrybuj Administracja serwerami Gdynia