Usługi - Instalacja serwerów

Wersja do wydruku

Instalujemy serwery: 

 • serwer terminali (Windows)
  pozwala uruchomić wszystkie, strategiczne dla działalności firmy aplikacje. W takiej sytuacji wystarczy zadbać o to by serwer terminali miał odpowiednie, wystarczające parametry aby wykonywać zadania związane z funkcjonalnością danej aplikacji, a parametry komputerów - klientów serwera terminali nie mają istotnego znaczenia dla wykonania zadania. Po wdrożeniu serwera terminali możliwe jest uruchomienie aplikacji w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca na świecie. Serwer aplikacji może być uruchomiony poza firmą (hosting) - można zrezygnować z utrzymywania własnego serwera
 • kontroler domeny z serwerem plików (Windows)
  przechowuje w jednej bazie informację o kontach użytkowników firmowej sieci. Kontroler domeny zarządza logowaniem, uwierzytelnianiem, dostępem do zasobów firmowej sieci. Kontroler decyduje, które  aplikacje może uruchamiać pracownik firmy. Serwer plików umożliwia stworzenie centralnego  repozytorium plików z kontrolą poziomu dostępu do tychże plików
 • serwer WWW (Linux)
  udostępnia serwisy WWW. Pozwala bez żadnych ograniczeń zarządzać stronami WWW. Prezentując swoją WWW w oparciu o system Drupal (system zarządzania treścią) pracownicy firmy mogą samodzielnie modyfikować treść firmowej strony www. Dla uczelni na takim serwerze uruchamiamy platformę e-learnig z wykorzystaniem systemu Moodle (system zarządzania nauczaniem). Dzięki możliwości zarządzania kursami (wirtualnymi), które są odpowiednikiem tradycyjnych zajęć, platforma ta ułatwia prace studentom jak i nauczycielom akademickim
 • serwer poczty elektronicznej (Linux)
  odbiera i wysyła wiadomości e-mail z wykorzystaniem zabezpieczeń antywirusowych i antyspamowych.Treść poczty przechowywuje się na własnym, firmowym komputerze. Zarządzanie pocztą elektroniczną może odbywać się w/g szczegółowych reguł, które zostaną uzgodnione z właścicielem serwera poczty. Umożliwia zarządzanie wiadomościami przez przegladarkę internetową
 • serwer NAS (Linux)
  archiwizuje automatycznie dane z komputerów sieci lokalnej, w/g ustalonego harmonogramu
 • serwer VPN (Linux)
  zapewnia bezpieczny dostęp do zasobów sieciowych firmy z dowolnego miejsca na świecie, np. do firmowego serwera terminali. Komputer ten generuje prywatne certyfikaty dla zdalnych połączeń z sieci publicznej do sieci firmowej. Sprawdza, czy użytkownik, który próbuje uzyskać dostęp do sieci firmowej jest uprawniony do takiego dostępu