Wsparcie informatyczne

Cennik - Usługi - Administracja siecią komputerową

Warunki wykonania wybranej usługi:

I. Administracja siecią komputerową w/g standardowych warunków

1. Czas wykonania usługi:

 • w dni robocze, w godz. 9-17

2. Miejsce wykonania usługi:

 • Trójmiasto

3. Zakres wykonywania usługi dla:

Usługi - Zarządzania projektami i procesami przepływu informacji (workflow)

Workflow to pojęcie określające sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami  biorącymi  udział  w  jej przetwarzaniu. W węższym sensie jest to określenie sposobu przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności.
 

Cennik - Usługi - Instalacja i nadzór nad oprogramowaniem użytkowym

Warunki wykonania usugi

1. Czas wykonania usługi:

 • w/g ustaleń z Klientem.

2. Miejsce wykonania usługi:

 • w/g ustaleń z Klientem.

3. Zakres wykonania usługi:

 • w/g ustaleń z Klientem.

4. Koszt wykonania usługi:

 • negocjowany z Klientem.

Cennik - Usługi

W zależności od swoich potrzeb Zleceniodawca, może wybrać jeden z wariantów obsługi serwisowej, tj.:

Cennik - Usługi - Tworzenie stron internetowych WWW

Warunki wykonania usługi

1. Czas wykonania usługi:

 • w/g ustaleń z Klientem.

2. Miejsce wykonania usługi:

 • w siedzibie "Entercom".

3. Zakres wykonania usługi:

 • wybór firmy hostingowej,
 • rejestracja domeny,
 • uruchomienie strony w oparciu o system CMS Drupal,
 • integracja strony WWW z wyszukiwarkami internetowymi.

4. Koszt wykonania usługi:

Cennik - Usługi - Serwis sprzętu i inne usługi z zakresu IT

Warunki wykonywania usługi

1. Czas wykonania usługi:

 • w dni robocze, w godz. 9-17.

2. Miejsce wykonania usługi:

 • Trójmiasto.

3. Zakres wykonywania usługi:

 • w/g zlecenia Klienta.

4. Koszt wykonania usługi:

 •     za pierwszą, rozpoczętą godzinę usługi - 150 zł
 •     za każdą następną, rozpoczętą godzinę usługi - 120 zł
 •     za dojazd do Klienta poza Trójmiasto - 1 zł/km

Do w/w cen należy dodać podatek VAT w wysokości 23%.

Cennik - Usługi - Instalacja serwerów

Warunki wykonania usługi

1. Czas i miejsce wykonania usługi:

 • w/g ustaleń z Klientem.

2. Zakres wykonania usługi dla serwera aplikacji, kontrolera domeny z serwerem plików, serwera www, serwera poczty elektronicznej, serwera NAS i serwera VPN:

 • w/g szczegółowych ustaleń z Klientem.

3. Koszt wykonania usługi:

 • indywidualna wycena w zależności od ostatecznej konfiguracji

 

Usługi - System Moodle

Moodle jest Systemem Zarządzania Kursami (CMS), znanym jako System Zarządzania Nauczaniem (LMS) lub Wirtualnym Środowiskiem Nauczania (VLE). Moodle to środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępne przez przeglądarkę internetową.

Platforma Moodle umożliwia efektywniej wykorzystywać internet w nauczaniu. Zadaniem platformy Moodle jest ułatwienie pracy studentom jak i nauczycielom akademickim między innymi poprzez zarządzanie kursami (wirtualnymi), które są odpowiednikiem tradycyjnych zajęć.

Strony

 
Subskrybuj Wsparcie informatyczne