Cennik - Usługi - Instalacja serwerów

Wersja do wydruku

Warunki wykonania usługi

1. Czas i miejsce wykonania usługi:

  • w/g ustaleń z Klientem.

2. Zakres wykonania usługi dla serwera aplikacji, kontrolera domeny z serwerem plików, serwera www, serwera poczty elektronicznej, serwera NAS i serwera VPN:

  • w/g szczegółowych ustaleń z Klientem.

3. Koszt wykonania usługi:

  • serwer terminali (od 500 zł dla 5 użytkowników),
  • kontroler domeny z serwerem plików (od 500 zł dla 5 użytkowników),
  • serwer www (od 500 zł),
  • serwer poczty elektronicznej (od 500 zł),
  • serwer NAS (od 500 zł),
  • serwer VPN (od 500 zł).

Do w/w cen należy dodać podatek VAT w wysokości 23%.