Oprogramowanie dla firm

Usługi - Zarządzania projektami i procesami przepływu informacji (workflow)

Workflow to pojęcie określające sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami  biorącymi  udział  w  jej przetwarzaniu. W węższym sensie jest to określenie sposobu przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności.
 

Cennik - Oprogramowanie - System obrotu towarowego "IS2000"

System obrotu towarowego "IS2000"

  • 1 licencja (stanowisko), bezterminowa - 1900 zł
  • 1 licencja (stanowisko), za 1 rok dzierżawy systemu - 600 zł

Cenę każdej następnej licencji możemy negocjować.
Ceny podane są w PLN, do nich należy dodać podatek VAT 23%

Cennik - Oprogramowanie - System płac "IS-PŁACE"

System płac "IS-PŁACE"

  • 1 licencja (stanowisko), bezterminowa - 1900 zł
  • 1 licencja (stanowisko), za 1 rok dzierżawy systemu - 600 zł

Cenę każdej następnej licencji możemy negocjować.
Ceny podane są w PLN, do nich należy dodać podatek VAT 23%

Cennik - Oprogramowanie - System finansowo-księgowy "IS-FK"

System finansowo-księgowy "IS-FK"

  • 1 licencja (stanowisko), bezterminowa - 900 zł
  • 1 licencja (stanowisko), za 1 rok dzierżawy systemu - 300 zł

Cenę każdej następnej licencji możemy negocjować.
Ceny podane są w PLN, do nich należy dodać podatek VAT 23%

Oprogramowanie - System "IS2000"

System IS2000 obsługuje dowolną ilość magazynów. Może rejestrować sprzedaż towarów, opakowań oraz usług. Obrót magazynowy ewidencjonowany jest dokumentami magazynowymi bez potrzeby wystawiania dokumentów księgowych. Rejestrację dokumentów magazynowych i księgowych można wykonywać z klawiatury, bez użycia komputerowej myszy, co znacznie poprawia ergonomię oraz szybkość pracy. Posiada rozbudowane funkcje logistyczne (kompletacja, weryfikacja, spedycja). System IS2000 zintegrowany jest z systemem IS-FK.

Oprogramowanie - System "IS-PŁACE"

System IS-PŁACE umożliwia firmie automatyczne sporządzanie list płac, prowadzenie statystyki dotyczącej płac oraz wspomaga w prowadzeniu kartoteki podatkowej. Daje użytkownikowi systemu możliwość tworzenia nowych składników listy płac i tworzenia wzoru ich liczenia. Proces tworzenia listy płac (kolejność liczenia składników listy płac) odbywa się zgodnie ze wzorem zapisanym w konfiguracji systemu i może podlegać modyfikacji. Lista płac (a właściwie pozycje listy płatne przelewem) może zostać wyeksportowana do formatu akceptowanego przez system bankowości elektronicznej.

Oprogramowanie - System "IS-FK"

System IS-FK  może być zintegrowany poprzez moduł importu danych z systemem ZEUS lub systemem IS2000. Taka integracja pozwala na to by dane zdarzenie gospodarcze było rejestrowane tylko raz w jednym z systemów informatycznych w firmie a przetwarzane może być na różne sposoby w pozostałych systemach. IS-FK wykorzystywany w uczelni może mieć ustalony rok obrotowy za okres m-cy październik - wrzesień, tak jak trwa rok akademicki. IS-FK zarachowuje (zgodnie z ustawą o rachunkowości) do przychodów kwoty należne z tytułu czesnego bez względu na to czy zostały opłacone.

 
Subskrybuj Oprogramowanie dla firm