Oprogramowanie - System Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia, kursy "eRekrutacja"

eRekrutacja umożliwia złożenie poprzez sieć Internetu aplikacji na wybrane z aktualnej oferty uczelni/szkoły studia oraz kursy. Może być uruchamiana na urządzeniach mobilnych typu smartfon, tablet itp. System może obsługiwać wielojęzyczne słowniki danych rekrutacyjnych (dobrze zaimplentowany jest aktualnie język rosyjski). System eRekrutacja dobrze zintegrowany jest z systemem obsługi uczelni niepublicznych "ZEUS", tj. dane zarejestrowane w eRekrutacji zostają umieszczane w bazie "ZEUS" w sposób automatyczny.

Administrator eRekrutacji ma dostępne następujące funkcjonalności:

  • tworzenie słowników zawierających nazwy i symbole wydziałów, kierunków, specjalności, kursów itp.,
  • tworzenie struktury nauczania, tj. wzajemnych powiązań między wydziałami, kierunkami, specjalnościami itd.,
  • tworzenie szablonów rekrutacji, tj. umieszczanie dowolnego elementu struktury nauczania w danym szablonie,
  • uruchamianie, udostępnianie danego szablonu rekrutacji, w zadanym okresie od dnia do dnia,
  • analizowanie wyników bieżącej rekrutacji,
  • eksport danych o kandydatach do plików różnego typu np. do pliku Excela.

Kandydat na studia, kursy ma dostępne następujące funkcjonalności:

  • wybór tylko takiego wydziału, kierunku, specjalności, kursu itd., który jest w aktualnej ofercie uczelni/szkoły,
  • listę wszystkich aplikacji złożonych na studia, kursy,
  • wydruk dokumentów rekrutacyjnych typu umowa, deklaracja itp. dla wskazanej aplikacji,
  • dołączanie dla wskazanej aplikacji scanów dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji.

 

Galeria zrzutów ekranu z Systemu eRekrutacja