Usługi - Ankietowanie przez WWW

Wersja do wydruku

Proponujemy Państwu przeprowadzenie ankietowania typu indywidualnego, tzw. badania zamkniętego, gdzie dostęp do ankiety mają osoby zaproszone do wzięcia udziału w badaniu i osoby, które poprawnie zalogują się do systemu ankietowania. Zaproszenie do uczestniczenia w ankietowaniu jest wysyłane z systemu ankietowania e-mailem do każdego uczestnika ankietowania, który został wskazany przez organizatora ankiety. Potrzebny jest tylko plik z loginem i hasłem dla osób uprawnionych do uczestniczenia w danej ankiecie.

Ankietowanie można rownież przeprowadzić w sposób niewymagający posiadania konta w systemie ankietowania jak również umożliwić samodzielną rejestrację użytkownikom w systemie (założenie konta) w celu wypełnienia ankiety.

Dane, które zostaną zebrane w procesie ankietowania będą przetworzone przez program, który bez względu na treść pytań ankiety, pozwolą analizować wyniki danego tematu ankiety, w zakresie opowiedzi na zawarte w ankiecie pytania.

Do przeprowadzenia ankiety potrzebna jest jedynie przeglądarka internetowa.
 

Galeria zrzutów ekranu z Ankietowania przez WWW